At lære at håndtere de udfordringer, man møder

- og have det godt med det!

Af Michael Bjørn, forstander

På Vejstrup har vi fokus på at styrke vores elevers trivsel og selvværd ved, at de lærer at håndtere de udfordringer, som livet bringer og at have det godt med det. I hverdagen kalder vi det ”væredygtighed”. I alt vores pædagogiske arbejde ønsker vi herudover at tage udgangspunkt i det, man ved, der virker – altså viden, der er en form for belæg for, hvilket man også kalder evidens.

Men hvordan er det nu lige, man kan arbejde mere målrettet med at styrke elevernes selvværd og trivsel med udgangspunkt i nyeste viden om, hvad der virker i en tid, hvor mange unge desværre føler sig stressede, deprimerede eller pressede og har svært ved at håndtere udfordringer og modgang?

I det daglige pædagogiske arbejde tager vi på Vejstrup udgangspunkt i begrebet ”resiliens”, som betyder at håndtere livets udfordringer på trods af modgang. Det bliver ofte også omtalt som ”livsduelighed”. (Se for eksempel: https://issuu.com/fiibl/docs/resiliensfremme_i_skolen).

Konkret arbejder vi med et værktøj, der hedder Resilienshjulet, som er en måde at arbejde med eleverne på, som har vist sig at styrke dem, så de bliver i stand til at håndtere livets udfordringer – de bliver livsduelige eller resiliente.

De ting, vi fokuserer på i vores daglige omgang med eleverne med henblik på at styrke deres resiliens, er:

Vi kommunikerer positivt og sætter realistiske men høje forventninger: Det gør vi for at have en god tone med eleverne og sørge for, at alle elever når deres potentiale.

Vi sætter klare og tydelige grænser: det gør vi for, at det skal være overskueligt og tydeligt for eleverne at være en del af Vejstrups læringsfællesskab.

Vi sørger for omsorg og støtte: det gør vi for, at alle elever skal have mulighed for at leve op til skolens regler og de forventninger, vi har til dem

Vi underviser i livsfærdigheder: det gør vi for, at alle elever skal lære sig selv bedre at kende. På Vejstrup har vi især fokus på livsfærdighederne mod, accept, vedholdenhed og empati. Læs eventuelt mere på: https://www.vejstrup.dk/udvikling-af-unge-menneskers-karakter-skal-tages-alvorligt/

Vi skaber mulighed for meningsfuld deltagelse: det gør vi ved at begrunde vores handlinger og beslutninger, så de giver mening for eleverne.

Alt dette gør vi for at styrke elevernes væredygtighed. Altså: at de skal blive gode til at håndtere de udfordringer, de møder på deres vej og have det godt med det.

For det at lære at håndtere de udfordringer, man møder på sin vej og komme videre på en god måde, er måske en af de vigtigste gaver, vi kan give vores børn med henblik på, at de skal få et godt og lykkeligt liv, uanset om det er en almenmenneskelig udfordring, en skolemæssig/faglig udfordring eller en idrætslig/gymnastisk udfordring, de står overfor.

Skriv en kommentar

Vejstrup
efterskole

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup
T. 62 28 10 89
M. vejstrup@vejstrup.dk


Vil du høre mere?

Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her