Dannelse og læring – venner eller fjender?

Af Michael Bjørn, forstander

 Med den nye folkeskolereform og den nye gymnasiereform er der ikke mere plads til at arbejde med dannelse, argumenteres der. Argumentet er, at det faglige har fået så høj prioritet, at der ikke er plads til dannelsen. Modsætningen mellem dannelse og læring er efter min bedste overbevisning usand, idet jeg mener, at dannelse til det gode liv understøtter læring, men også at den faglige læring understøtter dannelsen.

Der stilles store krav til nutidens børn og unge, og selv synes jeg, de unge er forrygende dygtige. De kan ikke det samme, som man måske kunne tidligere, men i stedet skal de kunne så meget andet.

Det centrale spørgsmål er, hvad vores børn og unge egentlig skal kunne for at få et godt liv? For det er vel dybest set det, det drejer sig om. De skal naturligvis kunne alt de faglige. Men herudover skal de beherske det, der omtales som det 21. århundredes kompetencer, som kort fortalt omtales som de fire K’er:

  • Kollaboration er evnen til at samarbejde, indgå kompromisser og sætte sig i andres sted.
  • Kommunikation drejer sig om kunne formulere tanker, at kunne lytte til andre, at kunne indgå i kommunikative sammenhænge.
  • Kreativitet handler om at kunne være nytænkende men også lyttende med henblik på at skabe nye løsninger på udfordringer og problemer.
  • Kritisk tænkning er at kunne forholde sig til argumenter og synspunkter med henblik på at finde gode løsninger.

I efterskolen er vi sammen 24 timer i døgnet på et tidspunkt i elevernes liv, hvor de er ved at frigøre sig fra forældrene, og hvor de samtidig kan være usikre. Det tætte samvær med de andre elever er ikke altid let. Der skal tages mange hensyn til andre, hvis holdninger og perspektiver, man skal være i stand til at forstå. Der skal findes løsninger på hverdags problemer og udfordringer. Og valgte løsninger skal føres ud i livet, hvor nogle får ret, mens andre må bøje af. Efterskolen er en træningsplads til livet, en skole hvor man i fællesskabet med andre og under kyndig vejledning og støtte af professionelle voksne kan øve sig på de fordringer, som fremtiden vil bringe.

Det er for mig et moderne dannelsesperspektiv, som samtidig kan ses som værdifulde redskaber med henblik på at tilegne sig ny viden, herunder også af skolemæssige færdigheder og kundskaber.

Viden tilegner man sig blandt andet i sam- og modspil med andre, hvor holdninger og meninger brydes. På den måde bliver dannelse og læring de bedste venner og skaber de bedste forudsætninger for, at eleverne kan få et godt liv; og netop det er vi optaget af på efterskolen.

Skriv en kommentar

Udgivet: 12.10.2016

Kategori: Pædagogiske tanker

Tags:

Vejstrup på bloggen

På Vejstrup er vi kendt for vores gymnastik af høj klasse. Som elev på Vejstrup har du 4½ times obligatorisk gymnastik om ugen. Her ...

Mon jeg passer ind?

Nu er snart gået hele to måneder af mit fantastiske efterskoleophold. Det er egentligt sjov at tænke tilbage på den første uge ...

En weekend på Vejstrup

Efter en lang uge med undervisning, gymnastik og sport er det virkelig tiltrængt med weekend. Jeg har allerede været her mange ...

At forberede vores unge til fremtiden: læring i samskabende processer

Vi skal danne og uddanne vores unge til en fremtid, vi endnu ikke kender, siges det populært. Ifølge den amerikanske regering vil 65% ...

Musthaves på efterskole

Jeg synes personligt, at det er hammer lækkert med en varm striktrøje og nogle blødehyggesokker til de kolde efterårsmorgener. ...

Første opvisning? Om tre dage?!

De første tre måneder er gået afsindigt stærkt, men man har samtidig lært så meget på så kort tid.

Den vildeste følelse

Lørdag den 22.11 havde os elever fra Vejstrup vores første opvisning. Der var 2000 mennesker, der havde taget sig tid til at tage til ...

Vejstrup efterskole Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Vil du høre mere?

    Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her