Evaluering

Selvevaluering/undervisningsvurdering

På Vejstrup ønsker vi hele tiden at følge elevernes udbytte af undervisning og samvær. Via nedenstående links kan skolens selvevaluering / undervisningsvurdering følges.

Undervisningsvurdering.

Selvevaluering:

2004 evaluerede udvalgte elever og lærere på, hvor de oplevede fællesskab på efterskolen.

I efterskoleåret 2006-2007 bad vi eleverne evaluere på undervisningsmiljøet på efterskolen. Her skulle de blandt andet vurdere på det psykiske, fysiske og æstetiske miljø.

Evalueringen i 2008 tog udgangspunkt i 9. klasserne. Eleverne skulle vurdere, hvor meget de menneskeligt og fagligt fik ud af opholdet på efterskolen. Derudover kom de med forslag til, hvordan man kunne optimere på det praktisk organisatoriske omkring 9. klasserne.

2009 blev der i evalueringen af året kigget grundigt på k-holdsfunktionen. Eleverne skulle tage stilling til, hvor nyttigt et sådant hold er – og der var bred enighed om, at k-holdetsfunktionen var en meget vigtig brik i opholdet på efterskolen.

Efter opholdet i år 2010-2011 blev der endnu engang evalueret på fællesskabet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at livet på en efterskole i almindelighed og på Vejstrup i særdeleshed styrker den enkelte som individ og samtidig også styrker den enkelte i omgangen med andre i et forpligtende fællesskab.

I evalueringen i efterskoleåret 2014-2015 blev der dykket ned i det faldende antal af drenge på efterskolen. Der var flere ydre faktorer, der gjorde, at efterskolen de seneste år havde oplevet dalende tilmeldinger fra drengeelever.

Vejstrup
efterskole

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup
T. 62 28 10 89
M. vejstrup@vejstrup.dk


Vil du høre mere?

Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her