1121

Fokus på den enkelte elev

Igennem fysisk vejledning

På Vejstrup Efterskole har vi i år skærpet vores fokus på den enkelte elev for at sikre os, at alle kommer igennem efterskoleåret på den sundeste måde – både i kroppens indre og kroppens ydre. Alle elever får hermed stillet en fysisk kontaktperson til rådighed, som vil hjælpe og vejlede eleverne til at nå deres mål. Formålet med dette er at give eleverne redskaber til personlig udvikling indenfor træning og sundhed igennem fokuseret vejledning i mindre grupper. 

Eleverne har nemlig helt fra begyndelsen af deres skoleår på Vejstrup sat sig nogle mål. Mål, der både er realistiske og ambitiøse, og mål, der er en stor hjælp for eleven til at udvikle sig på lige netop det område, som de selv ønsker.

Løbende igennem skoleåret vil de fysiske kontaktpersoner afholde samtaler med eleverne. De vil presse på. De vil rådgive. Og de vil motivere, så flest muligt når deres mål.

Vigtigt at påpege er, at elevernes målsætninger laves ud fra dem selv og det niveau, de befinder sig på. Der kan derfor være elever, der arbejder ud fra idealer om at nå eliteniveau, og der kan være elever, der arbejder med begreberne kost og sundhed. Alt er accepteret – blot eleven ønsker at udvikle sig på deres individuelle niveau.

Vil du høre mere?

    Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her