Økonomi

Det koster et ophold på Vejstrup

På Vejstrup Efterskole er betalingen inkl. alle kendte faste udgifter til undervisning og ophold, herunder betaling for skilejrskole og studierejse, klassetur, skoletøj, opvisningsdragt til gymnastik mv.

Der kan dog være ekstraudgifter i forbindelse med specielle valgfag, som kun vedrører enkelte elever, eksempelvis kørekort eller jagttegn.

I landsstævneåret 2021/22 vil der desuden være ekstra betaling for landsstævneugen.

Første rate skolepenge af 12 rater opkræves 1. juni og herefter månedsvis.

På linket nedenfor kan du beregne, hvad du selv skal betale – din egenbetaling for et efterskoleophold efter elevstøtte fra staten er trukket fra.

Beregn din pris her

Se oversigt til beregning af prisen for et efterskoleophold 2021/2022 på Vejstrup Efterskole her.

Bemærk at det er husstandsindkomsten to år før skolestart, der ligger til grund for beregningen af elevstøtten. Det vil sige, at hvis forældrene er skilt og den forælder, der har samme folkeregisteradresse som eleven ved kursets begyndelse, har en samlever eller ægtefælle, skal dennes indkomst regnes med i beregningen af elevstøtte.

Indkomstgrundlaget svarer for de fleste til indkomsten efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst og uden hensyn til eventuelle fradrag.

Hvis der er søskende under 18 år fratrækkes indkomsten 38.382 for hver. Dette gælder også evt. samlevers børn.

NB: Afbryder eleven et ophold efter mindre end to uger på skolen, bortfalder statsstøtten.

Læs evt. mere info hos Efterskoleforeningen eller kontakt skolen for yderligere info.

Link til Efterskoleforeningen

Vejstrup efterskole Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Vil du høre mere?

    Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her