Evaluering

Selvevaluering/undervisningsvurdering

På Vejstrup ønsker vi hele tiden at følge elevernes udbytte af undervisning og samvær. Via nedenstående links kan skolens selvevaluering/undervisningsvurdering følges.

Undervisningsvurdering.

Selvevaluering:

Vi har i skoleåret år 2018-2019 startet et samarbejde med FIIBL, Glamsdalens Idrætsefterskole samt BGI Akademiet under navnet “Forskningsinitiativ for Idrætsefterskoler 2019”. Formålet med initiativet er at klargøre idrætsefterskolers potentiale og betydning for efterskoleeleverne. Resultaterne af undersøgelserne bruger vi aktivt i vores fortsatte arbejde for at udvikle os som skole – og blive endnu bedre. Se spørgeskemaresultaterne fra Vejstrup Efterskoles elever HER.

Vi har de sidste år haft problemer med at tiltrække nok drenge. Dette er der mange årsager til, men hovedsageligt er der færre drenge, der dyrker gymnastik på landsplan end tidligere. En gruppe piger fra University College Lillebælt har lavet en studie i år 2016-2017 med fokus på drengeproblematikken. Deres problemstilling på projektet var at tiltrække flere drenge til efterskolen, og de havde derfor en problemstilling, der hed: “Hvordan bliver Vejstrup Efterskole Nordens mest eftertragtede efterskole for både piger og drenge?” Heldigvis er kurven nu vendt, og til næste skoleår har vi flere drenge, end vi har haft de seneste par år.

I skoleåret 2016-2017 lavede Ole Holmskov et studie her på Vejstrup, der havde to formål. Først skulle sammenhængen mellem fysiologiske tests og springperformance ved junior elitegymnaster testes, og dernæst skulle test-retest reliabilitet af en repetitiv hoppetest ved elitegymnaster belyses. Udøverne blev rekrutteret gennem Vejstrup Efterskole, og de trænede alle enten TeamGym eller Powertumbling.

Nickolaj Refshauge og Buster Skyum undersøgte i 2015-2016, om danske efterskoler var blevet bedre til at ruste deres elever i springet fra skole til ungdomsuddannelse. Casestudiet brugte Vejstrups obligatoriske pigegymnastik som case, og derfor blev pigerne analyseenheder.

I evalueringen i efterskoleåret 2014-2015 blev der dykket ned i det faldende antal af drenge på efterskolen. Der var flere ydre faktorer, der gjorde, at efterskolen de seneste år havde oplevet dalende tilmeldinger fra drengeelever.

Efter opholdet i år 2010-2011 blev der endnu engang evalueret på fællesskabet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at livet på en efterskole i almindelighed og på Vejstrup i særdeleshed styrker den enkelte som individ og samtidig også styrker den enkelte i omgangen med andre i et forpligtende fællesskab.

2009 blev der i evalueringen af året kigget grundigt på k-holdsfunktionen. Eleverne skulle tage stilling til, hvor nyttigt et sådant hold er – og der var bred enighed om, at k-holdets funktion var en meget vigtig brik i opholdet på efterskolen.

Evalueringen i 2008 tog udgangspunkt i 9. klasserne. Eleverne skulle vurdere, hvor meget de menneskeligt og fagligt fik ud af opholdet på efterskolen. Derudover kom de med forslag til, hvordan man kunne optimere på det praktisk organisatoriske omkring 9. klasserne.

I efterskoleåret 2006-2007 bad vi eleverne evaluere på undervisningsmiljøet på efterskolen. Her skulle de blandt andet vurdere på det psykiske, fysiske og æstetiske miljø.

2004 evaluerede udvalgte elever og lærere på, hvor de oplevede fællesskab på efterskolen.

 

 

 

 

Vejstrup efterskole Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Vil du høre mere?

    Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her