Formål og værdigrundlag

Vejstrup Efterskoles formål og værdigrundlag

§ 1: Hjemsted og formål

Stk. 1. ”Vejstrup Efterskole” er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet i 1867 og har hjemsted i Svendborg Kommune.

Stk. 3. Institutionen er ejer af ejendommene matr. nr. 7b, 8c, og 7i af Vejstrup by og sogn med derpå værende bygninger, anlæg, driftsinventar og driftsmateriel samt øvrige aktiver ifølge status.

Stk. 4. Skolen drives som efterskole i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5. Vejstrup Efterskole er en Grundtvig/Koldsk Efterskole med følgende formål:

  • At øge eleverne lyst og interesse til at indgå som aktive deltagere i folkelige demokratiske fællesskaber.
  • At udvikle elevernes faglighed og kreativitet.
  • At udvikle den danske gymnastiktradition.

Stk. 6. Værdigrundlag på Vejstrup Efterskole

Med det forpligtende fællesskab som bærende element er vi en skole med rod i den Grundtvigske skoletradition.

For at give fællesskabet de bedste betingelser lægger vi vægt på respekt, ligeværd og ansvarlighed, således at den enkeltes lyst til livet styrkes.

Vi forventer af hinanden et positivt engagement for at sikre kvalitet i efterskolelivet, såvel fagligt som medmenneskeligt.

Vejstrup
efterskole

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup
T. 62 28 10 89
M. vejstrup@vejstrup.dk


Vil du høre mere?

Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her