Karakterer

Vejstrup Efterskole tilbyder eleverne folkeskolens prøver i henholdsvis 9. (FP9) og 10. klasse (FP10) i alle boglige fag.

I h.h.t. ‘Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.’ af 06/06/2002 skal gennemsnittet af karakterer for elevernes præstationer offentliggøres på internettet via skolens hjemmeside:

Resultaterne på Vejstrup 2013/2014: 

9. klasse

Antal

Gns.

Dansk læsning – standpunktskarakter  35  7,1 
Dansk læsning – afgangsprøve 35 6,7 
Dansk retskrivning – standpunktskarakter 35 8,3 
Dansk retskrivning – afgangsprøve  35 7,7 
Dansk skriftlig – standpunktskarakter 43 35 7,4 
Dansk skriftlig – afgangsprøve  35 6,9 
Dansk mundtlig – standpunktskarakter   35  7,9 
Dansk mundtlig – afgangsprøve  35 7,5 
Matematik færdigheder – standpunktskar  33 8,1 
Matematik færdigheder – afgangsprøve  33 7,6 
Matematik problemløsning – standpunktskar  33 7,3
Matematik problemløsning – afgangsprøve  33 6,5
Matematik mundtlig – standpunktskarakter  33 7,2 
Matematik mundtlig – afgangsprøve (udtræk) 33 7,0
Engelsk skriftlig – standpunktskarakter  35 8,3 
Engelsk mundtlig – standpunktkarakter  35  8,1
Engelsk mundtlig – afgangsprøve  35 7,9 
Tysk skriftlig – standpunktskarakter  27 7,0
Tysk skriftlig – afgangsprøve  –  – 
Tysk mundtlig – standpunktskarakter  27  6,5 
Tysk mundtlig – afgangsprøve (udtræk) 27 6,1
Fransk skriftlig – standpunktskarakter  7,0 
Fransk skriftlig – afgangsprøve  – 
Fransk mundtlig – standpunktskarakter   7 8,1 
Fransk mundtlig – afgangsprøve (udtræk) 7 9,3
Fysik/kemi – standpunktkarakter   35 7,8
Fysik/kemi – afgangsprøve   35 6,6 
Biologi – standpunktskarakter   – – 
Biologi – afgangsprøve   – – 
Geografi – standpunktskarakter  –  – 
Historie – standpunktskarakter   – – 
Samfundsfag – standpunktskarakter  –  – 
Kristendom – standpunktskarakter   – – 
Obligatorisk projektopgave  35  9,5 

 

10. klasse

Antal

Gns.

Dansk skriftlig – 10.standpunktskarakter  186 7,5
Dansk skriftlig – 10. kl. prøve  186   7,5 
Dansk mundtlig – 10.standpunktskarakter  187 7,3 
Dansk mundtlig – 10. kl. prøve  187 7,0 
Matematik skriftlig – 10.standpunktskarakter  186 7,5 
Matematik skriftlig – 10. kl. prøve  186 8,1 
Matematik mundtlig – 10.standpunktskarakter  187 7,7 
Matematik mundtlig – 10. kl. prøve  187 7,2 
Engelsk skriftlig – 10.standpunktskarakter  187 7,2 
Engelsk skriftlig – 10. kl. prøve  187 7,1 
Engelsk mundtlig – 10.standpunktskarakter  187 7,3 
Engelsk mundtlig – 10. kl. prøve  187 7,0 
Tysk skriftlig – 10.standpunktskarakter 124 7,0 
Tysk skriftlig – 10. kl. prøve   124 7,1 
Tysk mundtlig – 10.standpunktskarakter  124 6,8
Tysk mundtlig 10. kl. prøve  124 7,1
Fransk skriftlig – 10.standpunktskarakter 18 6,5 
Fransk skriftlig – 10. kl. prøve  18 7,7 
Fransk mundtlig – 10.standpunktskarakter  13 6,7 
Fransk mundtlig – 10. kl. prøve  13 6,5 
Fysik/kemi – 10.standpunktskarakter  103 8,0 
Fysik/kemi – 10. kl. prøve  103 7,4 
Obligatorisk selvvalgt opgave  187  9,3 

Vil du høre mere?

    Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her