Skoleårets undervisning og samvær

Tilsyn: 

Fuldtids- og deltidslærere indgår i kostskolearbejdet med fastlagte tider for tilsyn.
2 lærere deltager i morgenvækning – værelsestjek – morgenmad, morgensang og tilsyn hos syge elever.
2 lærere deltager i middagsspisning og tilsyn hos syge elever.
5 lærere deltager hver aften fra kl. 18.00 – 23.00.
1 lærer deltager hver aften fra kl. 18.00 – 24.00.
Aftenens program vil indeholde forskellige aktiviteter såsom
idrætslige aktiviteter, åbne værksteder, sangaftener, lektiecafé, rengøring og enkelte aftener aftensamling.

Da 5 lærere bor på eller ved skolen, er der ingen fast nattevagt, men de 5 lærere kan til enhver tid kontaktes, når der er behov for det.
Telefonlister hænger på alle afdelinger


Weekendtilsyn:

Varetages af 4 lærere pr. weekend, hvilket betyder, at en fuldtids- eller deltidslærer har tilsyn cirka hver 7. uge. Tilsyn i almindelige weekends kunne være som følgende:

Fredag kl. 15.30 – 24.00.

Lørdag kl. 09.00 – 24.00.

Søndag kl. 11.00 – 23.00.

Weekendlærerne planlægger i samråd med eleverne et program, der er obligatorisk for de elever, som er på skolen i weekenden. Den enkelte weekends program er præget af weekendlærernes kompetencer. Det kan være boldspil, idræt, gymnastik, cykelture, dag- og nat orienteringsløb, bålaften, kreative værksteder og meget andet.

Rengøring: 


Rengøring af skolen er et fælles ansvar. Skolens elevgruppe varetager i samarbejde med tilsynslærerne rengøringen af skolen. Onsdag er der hovedrengøring, hvor eleverne rengør fællesområder og egne værelser. Skolens lærergruppe efterser de forskellige rengøringsområder dagligt.Vi sorterer affald. Pedellerne står for modtagelsen af det sorterede affald. Vedligeholdelse af bygninger og inventar:


Skolens inventar og bygninger vedligeholdes af skolens pedeller i samarbejde med lokale håndværkere i det omfang, det er nødvendigt. Køkkenarbejde: 


Skolen har 6 ansatte i køkkenet, der alle er uddannede inden for køkkenfaget. Eleverne deltager i køkkenarbejdet i kontakthold på flg. måde:
Køkkenvagten starter mandag morgen og slutter fredag middag.
Hele k-holdet hjælper til ved alle måltider. Opgaverne kan være oprydning i spisesalen, opvask samt opdækning til næste måltid.

Herudover er der 3 elever med om formiddagen og 2 elever om eftermiddagen. De er behjælpelige med at bage, ordne grøntsager, vaske op og hjælper med øvrige praktiske gøremål i køkkenet.Eleverne fordeles på k-holdsmødet ugen forinden og navnene gives til køkkenet senest fredag. K-læreren er behjælpelig med igangsætning af k-holdets køkkenuge og holder sig løbende orienteret om ugens forløb.
I weekenderne hjælper en gruppe elever køkkenet med madlavning og oprydning.Undervisning: 


På skolen benyttes et ugeskema. Eleverne får fri til hjemrejse fredag kl. 15.40 med mindre der er obligatoriske aktiviteter i weekenden.


Eleverne skal være tilbage på skolen søndag aften mellem kl. 19.00 og 22.00.

Kopi af elevskemaer samt lærerskema, der også viser undervisningslokalers aktivitet dagen igennem, findes under menupunkterne elevskema og lærerskema.

Ofte findes der ikke to nøjagtig ens skemaer blandt skolens elever, idet skemaet lægges ud fra elevens personlige valg. Nogle elevers skema ændres, når en ny valgperiode begynder.Skolen tilstræber et elevskema på mindst 38 timer a 45 min. En del elever ønsker et højere timetal, og i det omfang skolen finder ønsket hensigtsmæssigt øges timetallet for disse elever.
Der undervises i lektionslængder a 30 min., 60 min., 90 min. og 120 min., tilpasset det enkelte fag.

9. klasse:

Vi tilbyder Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Den obligatoriske projektopgave indgår i arbejdet i 9. klasse (FP9). Arbejdet med den individuelle uddannelsesplan fortsættes.

Obligatoriske fag/timer 9. klasse:
Dansk, engelsk, matematik, biologi/geografi, samfundsfag/historie/kristendomskundskab, fysik/kemi, idræt, gymnastik, fællestimer, kontaktholdstimer, sang og dans.

Prøveforberedende valgfag 9. klasse:
Tysk eller fransk skal vælges.

10. klasse:

Skolen tilbyder undervisning i 10. klasse omfattende obligatorisk dansk, matematik, engelsk og selvvalgt opgave med mulighed for at gå til 10. klasse prøve (FP10). Arbejdet med den individuelle uddannelsesplan fortsættes.Eleverne skal vælge mellem følgende linjer:

Innovationslinjen

Samfundsfaglig linje

Cambridgelinjen

Naturvidenskabslinjen Obligatoriske fag/timer 10. klasse:


Dansk, engelsk, matematik, gymnastik, fællestimer, studietimer, kontaktholdstimer, sang og dans.Prøveforberedende valgfag:


Fysik/kemi, tysk eller fransk.Valgfag for henholdsvis 9. og 10:

klasse:
Alternativ bevægelse, mountainbikes, dans, dans udvidet, ekstra dansk, ekstra engelsk, ekstra matematik, fodbold piger, fodbold drenge, fransk begyndere, foto/medier, fysisk grundtræning, Grand Prix – rytmisk konkurrencegymnastik for piger, gymnastik udvidet for piger, guitar, håndbold piger/drenge, kajak, løb, mad m.m., maling, powertumbling, samspil, smykkeværksted, spansk begyndere, spring, TeamGym –spring/rytme konkurrence, triathlon, volleyball.Kursusuger: 


I skoleåret 2014/2015 afholdes 4 kursusuger (september, november, december og januar måned), hvor eleverne fordyber sig fagligt.

Følgende fag kan eksempelvis tilbydes: 


Linjeture ud af huset incl. bogligt projekt.
Værkstedsuge: kreative og praktiske værksteder, musik, gymnastikuddannelse (G1), spring- sikkerhedskursus, projekt/selvvalgt opgave.


Lejrskole: 
I skoleåret 2014/2015 – uge 4/5 (23-29/1 2015) gennemføres en fælles lejrskoletur til Østrig. Prisen for deltagelse er medregnet i skolepengebetalingen.Årsplan for Vejstrup Efterskole:

 1. Kurset varer 42 uger og strækker sig fra august 2014 til juni 2015.
 2. Kurset begynder søndag d. 10. august med ankomst mellem kl. 18.00 og 19.00.
 3. Der er efterårsferie i uge 42. Eleverne må rejse hjem torsdag den 9.10 efter undervisningen, men de må også vente til lørdag den 11.10. Eleverne skal være på skolen igen senest søndag d. 19.10 mellem kl. 19.00 og 22.00.
 4. Juleferie: Eleverne må rejse fredag den 19.12 efter undervisningen. De skal være på skolen igen senest søndag den 4.1 2015.
 5. Vinterferie: Eleverne må rejse fredag den 6.2. De kommer tilbage til skolen lørdag/søndag den 14.-15.2 senest kl. 22.00.
 6. Påsken : Undervisningen slutter onsdag den 1.4 efter undervisningen. Skolen er åben for elever, der ikke vil hjem i påsken. Eleverne skal være på skolen igen i løbet af 2. påskedag den 6.4 senest kl. 22.00.
 7. Skolen slutter fredag den 26. juni. Der holdes afslutningsfest for elever og forældre/andre pårørende fredag den 26. juni. Eleverne må vente med hjemrejse til lørdag den 27. juni. 

Ekskursioner/lejrskoler:

 1. Lejrskole for alle elever i perioden 23.1 til den 29.1 2015 ialt 7 dage.
 2. Linjeture tirsdag og onsdag i uge 37. 2 dage.
Cambridgelinjen er på linjetur i London fra søndag den 7.9 kl. 22.00 til torsdag den 11.9.
 3. Gymnastiktur til Sjælland/Jylland i en weekend i marts. 2 dage.

I alt 11 dage af 28 mulige.

Vil du høre mere?

  Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her