Teamsamarbejde

Kontaktlærerens opgave:

 • Har den tætte kontakt til eleven. 
 • Har kontakten til hjemmet. 
 • Afvikler forældresamtaler. 
 • Gennemfører 3 vejledningssamtaler i løbet af skoleåret med hvert sit fokus. 
 • Deltager i kontaktholdsmøder/gangmøder hver onsdag (den gode samtale, hygge, trivsel, løser eventuelle problemer, laver aktivitet etc.).
 • Hjælper i forbindelse med uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse i samarbejde med uddannelsesvejlederne. 
 • Har tilsyn med elevernes værelser. 
 • Indgår i kontaktgruppeteam, der er tilknyttet den gang, hvor kontaktgruppen bor. 
 • Skriver udtalelser til OSO (10. kl.) eller projektopgave (9. kl.).
 • Skriver afsluttende udtalelse.

Linjeteamet (Dansk-, matematik- og engelsklæreren i klassen):

 • Har den tætte kontakt til eleven i klassen. 
 • Har det overordnede overblik over klasseteamets elever, så eleverne fungerer sammen i de respektive klasser. 
 • Fører positive og udviklende samtaler med alle elever.
 • Drøfter pædagogiske holdninger vedr. undervisningens mål, indhold og arbejdsformer. 
 • Fokus på såvel gode og dygtige elever som elever med boglige, sociale og adfærdsmæssige udfordringer. 
 • Briefer kontaktlæreren ved behov.
 • Lærerteamet udsender orienteringsmail til forældrene omhandlende den faglige undervisning. Orienteringsmail udsendes 3 gange i løbet af skoleåret. 
 • Beskriver elevens tilgang til undervisningen. 

Fagteamets opgave:

 • Kvalificerer og udvikler arbejdet i og med faget.
 • Er forum for videndeling og udnyttelse af hinandens ressourcer og kompetencer.
 • Er stedet for den interne faglige evaluering.
 • Bruges som forum for debat om holdninger til faget.
 • Kan bruges som forum for udvikling af tværfaglige forløb. 
 • Opdaterer hvert år læseplaner og slutmålene for FP9 og FP10.

Vil du høre mere?

  Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her