Udvalg og opgaver

Følgende er akkorder – der angives antal timer og antal personer der skønnes nødvendige for udførelsen af opgaven h.h.v. udvalgsarbejdet.

Timetallet anses for medgået til formålet, når opgaven er udført.

I forbindelse med sygdom medregnes timer enten helt eller forholdsmæssigt.

Der laves lokalaftaler med skriftlig beskrivelse af arbejdet.

Flg. opgaver skemalægges helt eller delvis:

 • Arbejdsudvalget
 • Skolevejleder
 • Papirdepot
 • Elevbibliotek
 • Elevråd
 • Center for Undervisningsmidler
 • TR arbejde
 • IT/lærerintra/elevintra
 • AV
 • Vedligeholdelse af rengøringsartikler
 • Vedligeholdelse af støvsugere
 • Evt. prøveansvarlig i perioder

Ad hoc udvalg nedsat i løbet af året tillægges timetal efter aftale.

Ad hoc udvalg, der laver mindre oplæg til kommende møder, tillægges ikke ekstra timer, da det er en del af forberedelse af mødevirksomhed. Det forventes at disse opgaver fordeles ligeligt.

Kontaktholdsarbejdet udløser som udgangspunkt 75 timer.

Det forudsættes, at det er 8 elever pr. kontaktgruppe. Ved flere eller færre end 8 elever ændres timetallet med 4 timer pr. elev.

Vil du høre mere?

  Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her