Vigtige tidspunkter

Meddelelser. Husk at læse infoskærmen ved spisesalen. Morgenvagten kl. 06.45 

Morgenvagterne møder kl. 06.45.
Elever, der er syge, møder i spisesalen kl. 07.00. Er en elev syg, er man sengeliggende hele dagen. 

Morgenmad kl. 07.00-07.30

Morgenmad er obligatorisk, og eleverne bliver tjekket ved deres bord af morgenvagten, om de er mødt op.

Morgensamling kl. 07.30:

Morgensang er obligatorisk. Der gives meddelelser til eleverne i forlængelse af morgensamlingen.

Formiddagsforfriskning kl. 09:30-09:45:
Der er forfriskning til eleverne hver dag.

Undervisning:

Timerne starter kl. 08:00 og al undervisning er obligatorisk.
Skolen må forlades i fritiden før kl. 18:00 i op til en time. I mappen ved kontoret skriver eleverne, hvor de tager hen, og hvornår de er kommet hjem igen. Er de væk mere end en time eller efter kl. 18:00, aftales det med lærer/kontor.

Obligatorisk middagsmad kl. 12 eller kl. 12.30

Efter middagsmad er der meddelelser og elevbank. Kontortid – mandag-fredag mellem kl. 13:00 og 13:15. Husk herudover at læse infoskærmen ved spisesalen.

Åben gang kl. 12:00-21:30

Der er ikke åben gang i stilletimen og under rengøring.

Eftermiddagsforfriskning kl. 14:00-16:00

Forfriskningen bliver sat ind på ta’ selv bordet i spisesalen. Forfriskningen nydes i spisesalen.

Obligatorisk aftensmad kl. 18:00-18:40

Der er ta’ selv bord. Kl. 18:20, hvor alle elever skal være til stede, gives der korte beskeder om aftenens forløb. Aftenens program kan ses på tavlen udenfor spisesalen.

Rengøring kl. 18:45-19:15 to aftener i ugen.

Faglig fordybelse/lektiecafé kl. 19:15-20:00

Den faglige fordybelse foregår på eget værelse. Musik må kun høres med hovedtelefoner. Der er lektiecafé med mulighed for gruppearbejde og lektiehjælp i spisesalen.

På egen gang kl. 22:00

Kl. 22:30 

I egen seng. Aftenvagterne siger godnat.

Vil du høre mere?

    Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her