Prøveforberedende valgfag

For at ruste eleverne til at gå op til prøver, tilbyder vi på Vejstrup følgende prøveforberedende valgfag:

Fysik/Kemi

Det prøveforberedende valgfag fysik/kemi indeholder:

  • Emneorienteret undervisning
  • IT indragelse i undervisningen
  • Elevfremlæggelser
  • Laboratorieøvelser med dataopsamling
  • Rapportskrivning

Forventninger til dig:

  • Du skal ville faget og deltage aktivt i timerne
  • At du går op til prøven til sommer

Tysk eller fransk

Hvis du vælger tysk eller fransk på Vejstrup, skal du være instillet på at gå til prøve i faget. Vi tager nemlig sprogundervisning alvorligt og forventer, at du gerne vil udvikle dine faglige kompetencer.

Du skal være forberedt på en solid undervisning, hvor det især er din indsats, der er afgørende for din faglige udvikling.

For at vælge fransk som prøvefag skal du minimum have haft fransk i 2 år.

Vil du høre mere?

    Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her