Stillingsbeskrivelse

Er du vores nye forstander?

Vejstrup Efterskole søger forstander med empati og stærke lederevner

 

Vejstrup Efterskole er et helt særligt fællesskab på Sydfyn med læring og masser af gymnastik. På Vejstrup vægter vi fællesskabet, respekten for hinanden og elevernes faglige, personlige og fysiske udvikling højt. Vi har plads til alle, og vi tilbyder vores elever et udviklende, udfordrende og unikt år med afsæt i den enkeltes ønsker og drømme.

Vi har ca. 50 engagerede medarbejdere og 251 dygtige elever på 10. klassetrin. Her afsluttes skoleåret enten med Folkeskolens afgangseksamen eller den projektbaserede VejstrupPrøve – valget er op til den enkelte elev. Udviklingen af 10. klasse vil være en opgave vores nye forstander skal arbejde videre på.

Vores værdier

“Med det forpligtende fællesskab som bærende element er vi en skole med rod i den grundtvigske skoletradition. For at give fællesskabet de bedste betingelser lægger vi vægt på respekt, ligeværd og ansvarlighed, således at den enkeltes lyst til livet styrkes. Vi forventer af hinanden et positivt engagement for at sikre kvalitet i efterskolelivet, såvel fagligt som medmenneskeligt.” – Uddrag fra skolens værdigrundlag.

Skolens værdier skaber fundamentet for alt det, vi tror på og gør på Vejstrup. Vi har følgende formål:
– At øge elevernes lyst og interesse til at indgå som aktive deltagere i 
folkelige, demokratiske fællesskaber.
– At udvikle elevernes faglighed og kreativitet.
– At udvikle den danske gymnastiktradition.

Især respekt, ligeværd og ansvarlighed tager vi faktisk ret alvorligt. Vi gør rigtig meget ud af, at eleverne på Vejstrup føler sig hørte og involverede, for på den måde udvikler vi elevernes lyst til livet, eller som vi kalder det på Vejstrup: de bliver væredygtige. Væredygtighed er, at eleverne lærer at håndtere de udfordringer, de møder sammen, at have det godt med det og tro på fremtiden. Derfor forventer vi også et positivt engagement fra vores elever.

Opfylder du flere af de kvalifikationer vi søger?

I forbindelse med vores arbejde med at finde en ny forstander, har bestyrelsen og medarbejderne sammen formuleret en række ønsker til vores kommende forstander. Derfor er det vigtigt for os, at du kan se dig selv ind i flere af disse ønsker.

Ledelsesmæssige kompetencer

Synlig og engageret: Synlig tilstedeværelse i dagligdagen og engagement blandt personale og elever.

Kommunikation og lytning: God kommunikatør og lyttende leder, som er tillidsvækkende og anerkendende.

Detaljeorientering: Interesse for detaljer og evne til at håndtere komplekse problemstillinger.

Uddelegering og tillid: Evne til at uddelegere opgaver og vise tillid til personalet.

Fleksibilitet: Ved at kunne tilpasse sig og støtte personalet i svære perioder.

Konflikthåndtering: Evne til med ordentlighed at håndtere konflikter effektivt og med diskretion og respekt for de involverede.

Balanceret autoritet: Evne til at udøve balanceret autoritet og sætte klare rammer.

Praksisorienteret: Fokus på praktisk anvendelse af teori.

Struktur og overblik: Struktur og metaoverblik over skolens daglige drift og ledelse.

Medarbejderinddragelse: Involverende ledelsesstil, der balancerer medarbejdernes medejerskab med skolens visioner.

Personlige kompetencer

Samarbejde og empati: Evne til at skabe samarbejde og være empatisk og medmenneskelig.

Karisma og humor: Karismatisk og humoristisk, med evnen til at være åben for kritik.

Nærvær og engagement: Nærværende og engageret i skolens daglige liv og aktiviteter.

Anerkendelse og tålmodighed: Rummelig, anerkendende og tålmodig overfor elever og personale.

Selvindsigt og ydmyghed: Selvindsigt og evne til at anerkende egne begrænsninger og spørge om hjælp.

Ordentlighed og respekt: Ordentlig og respektfuld i mødet med alle faggrupper og individer.

Synlighed og deltagelse: Synlig leder, der gerne deltager i skolens aktiviteter og dagligdag.

Erfaring

Pædagogisk undervisningserfaring: Erfaring som lærer, gerne på efterskole, med forståelse for undervisningsmetoder og elevernes behov.

Efterskole erfaringer: Tidligere erfaring og netværk fra efterskolemiljøet og kendskab til efterskolekulturen og traditionerne.

Gymnastikviden: Erfaring inden for gymnastik med viden om bevægelse.

Ledelseserfaring: Tidligere ledererfaring, gerne inden for skolesystemet, kostskoler eller efterskoler, og erfaring med pædagogisk ledelse.

Arbejds- og personaleledelse: Erfaring med at lede mange ansatte og forståelse for arbejdsmiljøet.

Kompleksitet i pædagogik: Indsigt i og forståelse for kompleksiteten i det pædagogiske felt og nutidens ungdomsproblemer.

Tværgående arbejde: Erfaring med tværgående arbejde i personalegrupper og håndtering af arbejdspres.

Visioner

Udvikling i det rigtige tempo: Ønske om at introducere nye ideer og udvikle nuværende praksis i et passende tempo.

Arbejdet for skolens værdier: Engagement i at fremme skolens værdier, herunder dannelse, demokrati og social trivsel.

Gymnastik: Stærkt fokus på gymnastikkens udvikling som en central del af skolens kultur.

Strategisk og politisk forståelse: Evne til at navigere i det politiske landskab og tænke strategisk.

Innovation: Innovation og udvikling baseret på skolens værdigrundlag og kultur. En kultur med plads til idéer og højt til loftet.

Bæredygtighed: Interesse for bæredygtighed og at bringe nye perspektiver til skolen. Vi har allerede flere initiativer i søen som del af vores grønne rejse. Heriblandt solceller, en bio-kværn, et samarbejde med Madspildskrigerne og mere.

Stærk digital profil: Forståelse for vigtigheden af markedsføring i relationsarbejdet til kommende elever og digitaliseringen af skolens brand.

Internationalt fokus: Vision om at inkludere et internationalt perspektiv i skolens udvikling.

Bevare skolens størrelse: Ønske om at holde skolen i sin nuværende størrelse for at bevare den tætte kultur.

Faglige kompetencer

Pædagogiske kompetencer: Stærke pædagogiske færdigheder og evnen til at forstå og anvende pædagogiske processer.

Struktur og overblik: Evne til at skabe struktur og have overblik over skoleverdenen og dens sammenhænge.

Økonomisk forståelse: Forståelse for økonomiske aspekter af skoleledelse. Dét at kunne administrere skolens budget effektivt, sikre økonomisk bæredygtighed og prioritere ressourcer hensigtsmæssigt – selvfølgelig i tæt samarbejde med vores økonomiansvarlige.

Kommunikation: Dygtig formidler, både skriftligt og mundtligt.

Strategi: Drive langsigtet udvikling, der går ud over hverdagen og næste år, innovativt og strategisk. Anvende dataindsigt til at forstå tendenser og forbedre rekrutteringsstrategier.

Mentalisering: Evne til at se andre indefra og sig selv udefra, og fokus på hverdagsværdier.

Undervisningserfaring: Erfaring med undervisning og blik for elevernes differentierende behov.

Gymnastik: Kendskab til gymnastik og dens betydning for skolen samt erfaring og netværk inden for gymnastikverdenen.

Ledelsesteamets primære ansvarsområder

I samarbejde med Vejstrups lederteam, og med inddragelse af de forskellige faggrupper, har du ansvaret for at drive og videreudvikle skolen ud fra vores værdier. Vi ønsker en ledelsesstil med tillid til og respekt for den enkelte medarbejder. Strukturen er visualiseret herunder.

Ledere og koordinatorer

Forstander med reference til bestyrelsen

Viceleder med reference til forstander

Afdelingsleder med reference til forstander

Praktisk koordinator med reference til viceleder og forstander

Køkkenleder med reference til afdelingsleder og forstander

Økonomiansvarlig med reference til forstander

Skemakoordinatorer med reference til ledelsen

Eventkoordinator med reference til viceleder og forstander

Lærerrådsformand med reference til ledelsen

Marketingskoordinator med reference til forstander

IT-koordinatorer med reference til viceleder

International koordinatorer med reference til forstander

Studievejledere med reference til forstander

Tillidsrepræsentant med reference til forstander

Arbejdsmiljørepræsentant med reference til forstander

Råd og udvalg

Samarbejdsudvalg: Områdekoordinatorer deltager i SU møder, når det skønnes relevant

Økonomiudvalg: Udarbejder og overvåger budget

Pædagogiskudvalg: Arbejder med udvikling af skolens pædagogiske profil

Arbejdsmiljøudvalg: Holder selvstændige møder og deltager i SU

Personale-/lærerråd: Rådgiver om pædagogiske forhold og skoleaktiviteter

Køkken- og praktisk udvalg: Holder selvstændige planlægningsmøder

Herudover er der en række faglige og øvrige udvalg

Kodeks for ledelse baseret på vores værdier

Med udgangspunkt i den Grundtvigske skoletradition har vi en åben, ærlig og troværdig kommunikation

Med det forpligtende fællesskab som fundament involveres medarbejderne i og er medansvarlige for skolens udvikling

Med henblik på et positivt engagement samarbejder vi med tillid og respekt for den enkelte og fællesskabet

Det betyder det helt konkret for ledelsen

Vi har det lange perspektiv for øje og træffer beslutninger for hele skolens bedste

Vi er visionære, men holder benene på jorden

Vi arbejder i team, fordi det er det, der fører til de bedste beslutninger, og fordi vi forventer det af medarbejderne og eleverne

Vi involverer og lytter for sammen finder vi de bedste løsninger, og herigennem skaber vi medejerskab og medansvar

Vi går foran men holder os i baggrunden for at skabe engagement

Vi kommunikerer åbent og ærligt om både positive og negative ting

Vi inddrager medarbejdere, uddelegerer opgaver og understøtter udviklingsprojekter, som skaber medansvarlighed og fremdrift

Vores administration

Udover ledelsesteamet vil du også have et dagligt samarbejde med skolens administration, der består af en blæksprutte, en marketingskoordinator, en økonomiansvarlig og en eventkoordinator.

Herudover har du tæt samarbejde med alle skolens øvrige medarbejdere – både indenfor det pædagogiske, det praktiske og køkkenområdet – og du er naturligvis også løbende i kontakt med både elever og forældre.

Søg stillingen nederst på siden

Vores

Vores Bestyrelse

På Vejstrup Efterskole er bestyrelsen den øverste myndighed med ansvaret for ansættelse af ny forstander og for økonomien, og i samarbejde med skolens ledelse bliver visioner og strategi drøftet og udviklet.

Mød vores bestyrelse her:

Formand og næstformand

Henning Moritzen

Formand

Dorthe Skov

Næstformand

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Per Wendelboe

Bestyrelsesmedlem

Lise Andersen

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Skov Bergholdt

Bestyrelsesmedlem

Ole Højly

Bestyrelsesmedlem

Erick Morales

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Runge Larsen

Suppleant

Bente Lassen Nørby

Suppleant

Sådan ansøger du

1. Send din ansøgning med eventuelle bilag til forstanderstilling@vejstrup.dk

2. Ansøgningsfrist den 15. august 2024 kl. 12.00

3. Samtaler

  • Første runde afholdes den 27. og 29. august
  • Anden runde afholdes den 9. og 11. september

4. Ansættelse gerne fra 01. november 2024

Har du spørgsmål?

Henning Moritzen,
Bestyrelsesformand
| 40 16 20 10

Helge Kappel,
Viceleder
| 41 11 78 48