| 📸 Foto af: Malthe Hviid

GymDanmark Partnerskab

Samarbejde omkring konkurrencer i TeamGym og Tumbling

Pü Vejstrup samarbejder vi med GymDanmark om at udvikle gymnastikken i Danmark. En del af det samarbejde er udmøntet i konkrete samarbejdsaftaler med landsholdene i Teamgym og Tumbling.

I løbet af forüret 2023 er der landet en ny 4 ürig partnerskabsaftale omkring landsholdene i TeamGym, som er med til at sikre de gode trÌningsforhold og faciliteter under landsholdssamlingerne frem mod EM i büde 2024 og 2026. Partnerskabet omkring TeamGym-landsholdene bestür af seks efterskoler og et sportscollege.

Ligeledes har vi et partnerskab omkring konkurrencer i Tumbling på det grundlag fortsat gøre det muligt for Danmark at være en del af de førende nationer ved internationale mesterskaber i 2023-2024. Partnerskabet omkring Tumbling-landsholdene består af fem efterskoler.

Partnerskabets vision

For konkurrencer i TeamGym

Igennem partnerskabet med GymDanmark ønsker vi at skabe de bedste forudsÌtninger for den fortsatte facilitering af landsholdsaktiviteter for de danske TeamGym-landshold.

Dette med et ligevÌrdigt samarbejde, hvor Vejstrup Efterskole sammen med GymDanmark og øvrige partnere i en koordineret indsats, sikrer kvaliteten pü de danske landshold. Og pü det grundlag fortsat gør det muligt for Danmark at vÌre en del af de førende nationer ved Europamesterskabet i TeamGym i 2024 og 2026.

For konkurrencer i Tumbling

Igennem partnerskabet med GymDanmark ønsker vi at skabe de bedste forudsÌtninger for den fortsatte facilitering af landsholdsaktiviteter for de danske Tumbling-landshold samt generel udvikling af sporten.

Dette med et ligeværdigt samarbejde, hvor Vejstrup Efterskole sammen med GymDanmark og øvrige partnere i en koordineret indsats, sikrer kvaliteten på de danske landshold. Og på det grundlag fortsat gøre det muligt for Danmark at være en del af de førende nationer ved internationale mesterskaber i 2023-2024.

Samarbejdspartnere

For konkurrencer i TeamGym
er samarbejdet mellem GymDanmark og følgende partnere:
..

Vi ønsker sammen at skabe glÌde, personlig udvikling og give vores landsholdsgymnaster gode oplevelser som en del af de danske landshold.

For konkurrencer i Tumbling
Er samarbejdet mellem GymDanmark og følgende partnere:
…….s

Vi ønsker sammen at skabe glÌde, understøtte personlig udvikling og give vores landsholdsgymnaster gode oplevelser og mulighed for at indfri deres ambitioner som en del af de danske landshold.

Partnerskabets formĂĽl

For TeamGym
FormĂĽlet med aftalen er at facilitere udtagelse, trĂŚningssamlinger og testkonkurrence forud for EM i 2024 og 2026.

Hensigten er at stille faciliteter af højeste kvalitet til rüdighed for vores landshold, samtidigt med at den enkelte partner oplever vÌrdi som en del af partnerskabet.

For Tumbling
Formület med aftalen er at sikre trÌningsfaciliteter og trÌningsforhold samt øvrige lokaler til udviklingssamlinger, bruttotrups-samlinger og landsholdsaktiviteter. Dette med mül om at fremme og udvikle Tumbling i Danmark for bredde-, talent- og elitegymnaster samt eksponere partnerne.
Hensigten er at skabe grundlag for decentral udvikling af Tumbling i gode lokale træningsmiljøer med særligt fokus på samspillet mellem forbund, foreninger og efterskoler om fastholdelse og langsigtet ansvarlig udvikling af gymnaster i Tumbling.