Hjem til foreningen

Mød unge kompetente mennesker

 

HJEM TIL FORENINGEN på Vejstrup efterskole

Tirsdag den 28. maj 2024  | Kl. 17.30 – 21.00

Vil du have kompetente, unge instruktører hjem til din forening/klub?

På Vejstrup vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at vores elever er foreningsaktive, når de afslutter efterskoleopholdet.

Hjem til foreningenbliver en aften med fokus på at få (gen)dannet kontakten og bygget bro mellem vores elever og jer (elevernes respektive lokalforeninger/klubber). 

Kort sagt: Vi ønsker at levere de unge mennesker, vi har til låns, tilbage til hverdagen og til jer foreninger/klubber med rygsækken fuld af kompetencer og lyst til at indgå i spændende samarbejder. Det gælder både som udøver og/eller som frivillig.

Har vi elever fra jeres område?

Vi har lavet en liste over årgang 2023/2024, altså vores nuværende elevhold, så du har hurtigt kan få et overblik over, hvor mange af vores elever, der kommer fra dit område, og som potentielt kunne blive foreningsaktive hos jer efter sommerferien.

Se den fulde liste over elevernes postnumre, køn og linje her

Længere nede på siden finder du både et detaljeret program for aftenen, samt tilmeldingsformularen, hvor du tilmelder din forening.

Aftenens program

Kl. 17.30 | Mulighed for aftensmad, besvares ved tilmelding.

Kl. 18.00 | Oplæg og fælles drøftelse i foredragssalen om rekruttering og fastholdelse af de unge i foreningslivet, de svære overgange m.m

Kl. 19.00 | Klargøring i hallen af egen stand og senest ankomst af de sidste foreninger.

Kl. 19.30 | Velkomst i hallen ved Helge Kappel og Lasse Klevang.

Kl. 19.40 | Præsentations-PITCH af foreninger/klubber.   

Kl. 20.30 | Fri snak og besøg ved foreningernes stand.

Kl. 21.00 | Farvel og tak for denne gang – vi ses hjemme i foreningen.

Tilmeld din forening senest den 14. maj 2024 kl. 12.00

Deadline for tilmelding til arrangementet er tirsdag den 14. maj kl. 12.00 via ovenstående formular. Vi håber, I finder indbydelsen meningsgivende og spændende.

Er der spørgsmål, kan I kontakte Katrine Myrup på 53 58 48 98 eller km@vejstrup.dk. Vi glæder os til at høre fra jer!

Hvad kræver det af jer?

Fold punkterne ud ved at klikke på dem.

Fyld bilen

Jo flere, jo bedre

Af erfaring er det en god oplevelse for alle, når I som forening er forskelligt repræsenteret og også tænker på at være i øjenhøjde med eleverne. Det vil sige, at det kan give god mening at fylde bilen/bilerne med bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, gymnaster og instruktører.

Har I også tidligere efterskoleelever i jeres forening, er det jo nemt for vores elever at forholde sig til dem og deres erfaringer.

Forbered jeres PITCH

Jeres præsentation

Som angivet i programmet er der et præsentations-PITCH, hvor I som forening kort skal fortælle om, hvad I har af muligheder, tilbud og udfordringer hjemme hos jer, og hvordan I ser at eleverne kan blive en del af jeres hverdag.

Når vi har fået alle tilmeldinger i hus, sender vi nærmere information om denne del, og hvor lang tid I har til jeres præsentations-PITCH. 

Medbring foreningsmateriale

Gør det håndgribeligt

I programmet er der også afsat tid til ”fri snak”, hvor eleverne kan gå rundt i hallen og få en uddybende snak med jer. Praktisk stiller vi høje runde café borde op så hver forening har et bord til for eksempel brochurer, programmer, tegninger, computer eller lign. Det er ikke et krav at I medbringer noget, men I er velkomne til det.

Hvis I medbringer roll-up vil vi gerne vide det på forhånd – så det vil I også skulle svare på i tilmeldingsformularen.  

Tilmeld jer

Husk at udfylde tilmeldingsformularen

Ovenfor skal I tilmelde jer via formularen for at deltage.

Kom gerne flere fra samme forening – så længe det giver mening for jer.

Baggrundsinfo

Vi modtager på Vejstrup hvert år mange elever, som er foreningsaktive som aktive eller instruktører, inden de starter på efterskolen, og vi er meget optagede af samarbejdet med foreningerne. I skolens værdigrundlag står der, at vi skal være med til at udvikle gymnastikken i Danmark.

Derfor er skolens samarbejde med foreninger særdeles vigtigt for os. I løbet af skoleåret er vi rundt til mange gymnastikopvisninger, og vi har besøg på skolen af mange foreninger til opvisninger og foreningsweekender.

Men herudover vil vi også gerne gøre alt, hvad vi kan for, at eleverne også er foreningsaktive, når de afslutter opholdet. Derfor får alle elever tilbudt en instruktøruddannelse enten på deres linjer eller som boostfag.

Desuden har alle elever i løbet af skoleåret samtaler med linjefagslærerne, hvor et af de obligatoriske samtalepunkter er, hvor og hvordan de tænker, deres foreningstilknytning skal være, når de stopper på skolen, ligesom de i deres obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse skal reflektere over foreningstilknytning, når de har afsluttet efterskoleopholdet.

 

Endelig har vi et eller flere arrangementer på skolen, hvor vi inviterer foreninger til at komme på besøg på skolen til en foreningsaften, hvor de kan foretælle om foreningerne, ligesom der er mulighed for at aftale besøg i foreningerne til træninger eller lignende

Bonusinfo: Vi ved, at ca 75% af vores elever var foreningsaktive, inden de startede på skolen, og at ca 85% af eleverne forventer at være foreningsaktive, når de slutter. Mere end halvdelen af vores elever ønsker at være hjælpeinstruktører, instruktører eller trænere, når de slutter på skolen.

piger lytter til træner i springcentret