Skolens værdier

Skolens værdier er megavigtige, fordi de skaber fundamentet for alt det, vi gør og tror på på Vejstrup. Vi er en Grundtvig/Koldsk Efterskole med følgende formål:

  • At øge elevernes lyst og interesse til at indgå som aktive deltagere i folkelige, demokratiske fællesskaber.
  • At udvikle elevernes faglighed og kreativitet.
  • At udvikle den danske gymnastiktradition.

I værdigrundlaget for Vejstrup står der:

Med det forpligtende fællesskab som bærende element er vi en skole med rod i den grundtvigske skoletradition. For at give fællesskabet de bedste betingelser lægger vi vægt på respekt, ligeværd og ansvarlighed, således at den enkeltes lyst til livet styrkes. Vi forventer af hinanden et positivt engagement for at sikre kvalitet i efterskolelivet, såvel fagligt som medmenneskeligt.”

Og det der med respekt, ligeværd og ansvarlighed tager vi faktisk ret alvorligt. Vi gør rigtig meget ud af, at eleverne på Vejstrup føler sig hørte og involverede, for på den måde udvikler vi eleverne lyst til livet, eller som vi kalder det på Vejstrup: de bliver væredygtige. Og væredygtighed er at kunne håndtere de udfordringer, de møder, at have det godt med det og tro på fremtiden. Derfor forventer vi også et positivt engagement fra vores elever.