Vilkår og betingelser

ved elevtilmelding

Optagelsesgebyr

Der betales et optagelsesgebyr på 1.000,- kr. ved indmeldelsen. Hvis eleven optages på venteliste og ikke kan tilbydes en plads på skolen inden skoleårets start, returneres beløbet. Optagelsesgebyret fraregnes ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved framelding eller ved kursets afslutning.

Skolestartgebyr

Primo juni, cirka 14 måneder før skolestart, eller når en elev på venteliste får tilbudt en plads, indbetales et skolestartgebyr på 2.000,- kr., hvor elev og forældre bekræfter, at den reserverede plads fortsat ønskes. Skolestartgebyret dækker over faste udgifter i forbindelse med skolestart såsom skoletøj, opvisningsdragt m.m.

Beløbet tilbagebetales ikke ved senere framelding eller ved opholdets afslutning.

Elevbetaling/skolepenge

Elevbetalingen udgør kr. 3.025,- pr. uge i 42 uger for skoleåret 2024/25. 1. juni, cirka 2 måneder før skolestart, betales første af i alt 12 rater.

Elevbetaling indeholder alle udgifter til opvisningsdragt, materialer, ekskursioner, rejser mv. (Undtaget er evt. deltagelse i Cambridge eksamen, kørekort og jagttegn). Elevbetalingen skal fratrækkes den statslige elevstøtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Skolen ansøger på forældrenes vegne om elevstøtten.

Vil du vide mere om skolepenge og elevstøtte?

Læs mere her

Afbrydelse af opholdet

Inden skolestart udfylder elev og forældre en skolekontrakt, hvor retningslinjerne for opholdet bekræftes.

Ved framelding efter 15. juni inden skoleårets start i august betales et afbrydelsesgebyr svarende til 4 ugers skolepenge uden fradrag af elevstøtte.

Forældre kan skriftligt afbryde efterskoleopholdet. Afbrydes opholdet opkræves et afbrydelsesgebyr svarende til 4 ugers skolepenge uden fradrag for elevstøtte.
Afbrydes opholdet efter mindre end to uger efter skoleårets start, ydes ingen elevstøtte.
Optagelsesgebyr og skolestartgebyr tilbagebetales ikke.

Vejstrup Efterskole kan afbryde opholdet, hvis skolekontrakten misligholdes. Skolen vil her være i tæt dialog med den pågældende elev og dennes forældre. Ved skolens afbrydelse af opholdet opkræves et afbrydelsesgebyr svarende til 4 ugers skolepenge uden fradrag for statslig elevstøtte.